వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఆగష్టు 17, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మాట వినపడనివాడు చెవిటివాడు కాదు. మంచిమాట వినిపించుకోనివాడు నిజమైన చెవిటివాడు -- ఆది శంకరాచార్యుడు