వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఆగష్టు 2, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నాకు మనుషులందరూ సమానమే, అందరినీ సమానంగా ధ్వేషిస్తాను -- జీన్ పాల్ సార్ట్రే