వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఆగష్టు 5, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తూర్పు తూర్పే పడమర పడమరే, అవి ఎన్నటికీ కలవవు. -- రుడ్‌యార్డ్ కిప్లింగ్