వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 12, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిన్న పిల్లవాడికి నాప్కిన్స్ ఎన్ని సార్లు మార్చాల్సి ఉంటుందో థర్డ్ అంపైర్‌ను కూడా అన్ని సార్లు మార్చాలి. -- నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ