వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 13, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనకు ఎంపిక చేసే ప్రధాని కాదు, ఎన్నికయ్యే ప్రధాని కావాలి. --లాల్ కృష్ణ అద్వానీ