వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 13, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి

కొల్లాయి గట్టితేనేమి మా గాంధి కోమటై పుట్టితేనేమి.-- బసవరాజు అప్పారావు.