వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 17, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆహారంలో క్రమశిక్షణ లేకపోవడమే అనారోగ్యానికి మూలం -- సత్యసాయిబాబా