వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 20, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి

ఒక వ్యక్తి ఏ పొరపాటు చేయలేదంటే అతను ఏ ప్రయత్నమూ చేయనట్లే.--ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్