వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 20, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిజమైన ప్రేమకు అవరోధం లేదు. అది నిరంతరం ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది -- మదర్ థెరీసా