వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 21, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి

కంటికి కన్ను సిద్ధాంతం ప్రపంచాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టివేస్తుంది. -- మహాత్మా గాంధీ