వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 21, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిర్మాణాత్మక పని లేని సత్యాగ్రహం, క్రియలేని వాక్యం లాంటిది - -రాంమనోహర్ లోహియా