వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 23, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆత్మాభిమానం, గౌరవాల్ని వేరెవరో పరిరక్షించరు, మనకు మనమే వాటిని కాపాడుకోవాలి. --మహాత్మా గాంధీ