వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 27, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పెళ్ళంటే... చేపను పట్టుకోవడం కోసం పాముల పుట్టలో చేయి పెట్టడం లాంటిది. -- లియోనార్డో డావిన్సీ