వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 29, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మానవ చరిత్ర గతిని నిర్ణయించేవి ఆర్థిక పరిస్థితులే కాని రాజకీయ, మత, సాంస్కృతిక పరిస్థితులు కావు. --కార్ల్ మార్క్స్