వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 29, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిజమైన ప్రేమకు అవరోధం లేదు. అది నిరంతరం ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. -- మదర్ థెరీసా