వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 10, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రజాస్వామ్యమంటే ప్రజల యొక్క, ప్రజల చేత, ప్రజల కొరకు పరిపాలించబడే వ్యవస్థ --అబ్రహం లింకన్