వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 10, 2014

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

విప్లవం అనేది డిన్నర్ పార్టీలాంటిది కాదు -- మావో