వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 11, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్త్రీకి మాతృత్వం ఎంత అవసరమో, పురుషుడికి యుద్ధం అంతే అవసరం. -- ముస్సోలినీ