వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 12, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్వరాజ్యమే నా జన్మహక్కు, దాన్ని నేను సాధించి తీరుతాను--బాలగంగాధర తిలక్.