వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 13, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇతరుల సలహాపై ఆధారపడకు, నీ ఆలోచనలను నువ్వు అనుసరించు. -- విలియం షేక్స్‌పియర్