వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 14, 2014

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒక్క సిరాచుక్క లక్షల మెదళ్లకు కదలిక -- కాళోజీ నారాయణరావు