వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 17, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ధనం వస్తుంది పోతుంది, జ్ఞానం వస్తుంది పెరుగుతుంది -- సత్యసాయిబాబా