వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 23, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆహార ధాన్యాలు అంకశ్రేణిలో పెరిగితే, జనాభా గుణశ్రేణిలో పెరుగుతుంది.--థామస్ మాల్థస్