వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 28, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాజ్యమునకు ఆధారం ప్రజామోదమే కాని బలప్రయోగం కాదు.--థామస్ హిల్ గ్రీన్