వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 29, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రజలను ప్రేమించలేనివాడు దేశభక్తుడు కాలేడు -- టంగుటూరి ప్రకాశం