వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 3, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

శాసనాన్ని రూపొందించు అధికారము మరియు శాసనాన్ని అమలుచేయు అధికారము ఒకే చోట ఉంటే స్చేచ్ఛకు అవకాశమే ఉండదు. --మాంటెస్క్యూ