వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 5, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రతి సంవత్సరం సమావేశం పెట్టి కప్పల వలె బెకబెకలాడటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు --బాలగంగాధర తిలక్