వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 5, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆరోగ్యం విలువ తెలిసేది అనారోగ్యంలోనే -- ఆది శంకరాచార్యుడు