వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 7, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

విద్య అనేది మనిషిలోని మంచిని వెలికితీయడానికి చేసే ప్రయత్నం --ప్లేటో