వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 1, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా భార్యతో మాట్లాడటానికి నావద్ద కొద్ది పదాలే ఉంటాయి కాని ఆమె వద్ద పేరాలకు పేరాలు ఉంటాయి. --సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్