వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 13, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రకృతి భోజనశాల వంటిది ఇందులో ఆహుతులకు మాత్రమే చోటు ఉంటుంది అనాహుతులై వచ్చేవారు ఆకలితో అలమటించి చావకతప్పదు. --థామస్ మాల్థస్