వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 19, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

సముద్రం ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు నౌకకు ఎవరైనా నాయకత్వం వహించగలరు, కెప్టెన్సీ కూడా అంతే -- నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ