వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 21, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్త్రీకి మాతృత్వం ఎంత అవసరమో, పురుషుడికి యుద్ధం అంతే అవసరం -- ముస్సోలినీ