వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 26, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

'కంచుమ్రోగినట్లు కనకంబుమ్రోగునా --వేమన'