వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 26, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాము కాటు శరీరాన్ని విషతుల్యం చేస్తుంది, అదే తాగుడు వ్యసనం ఆత్మను చంపేస్తుంది -- మహాత్మాగాంధీ