వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 28, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అవినీతికి పాల్బడినవారికి ఉరే సరైన శిక్ష -- బాబా రాందేవ్