వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 5, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆలోచనల పరిణామమే మనిషి. అతను ఎలా ఆలోచిస్తే అలా తయారౌతాడు -- మహాత్మా గాంధీ