వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూన్ 8, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పిరికివాళ్ళు చావడానికి ముందు అనేకసార్లు చస్తుంటారు -- విలియం షేక్స్‌పియర్