వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 1, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగువారికి తమిళ సినిమా ఎంత అర్థమౌతుందో నాస్తికుడికి అధ్యాతికత అంతే అర్థమౌతుంది -- సత్యసాయిబాబా