వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 11, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

సప్లయి తనకు తగిన డిమాండును తానే సృష్టించుకుంటుంది. --జె.బి.సే