వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 12, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రేమ బాధలను సహిస్తుంది కాని ఎన్నడూ ప్రతీకారాన్ని తలపెట్టదు. -- మహాత్మా గాంధీ