వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 16, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తూర్పు తూర్పే పడమర పడమరే, అవి ఎన్నటికీ కలవవు. --రుడ్‌యార్డ్ కిప్లింగ్