వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 20, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

హింస తోనే సృష్టి పూస్తది; హింస తోనే మార్పు వస్తది--శ్రీశ్రీ