వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 22, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనిషికి, మనిషికి మధ్య ఉన్న అసమానత్వమే బాధలన్నిటికీ కారణం-- అంబేద్కర్