వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 25, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అప్పులేనివాడె యధిక సంపన్నుడు. --వేమన