వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 27, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అనువుగానిచోట అధికులమనరాదు. -- వేమన