వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 28, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆలోచనా పరుడికి మరణం ఉండవచ్చు కాని ఆలోచన వేలమందికి స్పూర్తినిస్తుంది -- సుభాష్ చంద్ర బోస్