వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 3, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అవయవాలు చస్తాయి కాని ఆలోచనలు చావవు. -- సి.నారాయణరెడ్డి