వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జూలై 7, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అవయవాలు చస్తాయి కాని ఆలోచనలు చావవు. --సి.నారాయణరెడ్డి