వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 14, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

జీవితంలో భయపడాల్సిందేమీ లేదు, అన్నీ అర్థం చేసుకోవాల్సినవే. -- మేరీ క్యూరీ